This is a free Purot.net wiki
 • View:

Työnjako

Kerro työpanoksesi, jonka voit tehdä SomeTime2014-tapahtuman järjestelyihin

Nimi - Työpanos

Tarvittavat työtehtävät

Työtehtävän nimi

 1. Tapahtumapaikan varaaminen
 2. Ilmoittautumislomakkeen luonti
 3. Ilmoittautumisten käsittely
 4. Peruutusten käsittely
 5. Vahvistuskirjeiden lähettäminen
 6. Ohjelman kokoaminen
 7. Tapahtumapaikan tilavastaavien kokoaminen
 8. Ruokailun järjestäminen
 9. Tapahtumamarkkinointi osallistujille
 10. Tapahtumaviestintä järjestäjille
 11. Nettisivujen muokkaaminen ja päivitys
 12. Sponsoroinnin järjestäminen
 13. Tekniikan, kuten livestriimauksen, järjestäminen
 14. jne.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username